Psalms 25:4

Bulgarian(i) 4 Изяви ми пътищата Си, ГОСПОДИ, научи ме на пътеките Си.