Psalms 18:32

Bulgarian(i) 32 Бог ме препасва със сила и прави пътя ми съвършен.