Psalms 148:14

Bulgarian(i) 14 И Той е възвисил рога на Своя народ, славата на всичките Свои светии, на израилевите синове — народ, близък на Него. Алилуя!