Psalms 144:8

Bulgarian(i) 8 чиято уста говори лъжа и чиято десница е десница на измама.