Psalms 144:7

Bulgarian(i) 7 Простри ръцете Си от висината, избави ме и ме спаси от големи води, от ръката на чужденци,