Psalms 135:7

Bulgarian(i) 7 Издига пћрите от краищата на земята, прави светкавици за дъжда, изважда вятъра от съкровищниците Си.