Psalms 123:4

Bulgarian(i) 4 Душата ни се пресити от подигравките на безгрижните, от презрението на горделивите.