Psalms 122

Bulgarian(i) 1 (По слав. 121) Песен на изкачванията. На Давид. Зарадвах се, когато ми казаха: Да отидем в ГОСПОДНИЯ дом! 2 Краката ни стоят вътре в портите ти, Ерусалиме. 3 Ерусалим е построен като здраво затворен в себе си град, 4 където се изкачват племената, племената на ГОСПОДА, според свидетелството на Израил, за да славят Името на ГОСПОДА. 5 Защото там са поставени престоли за съд, престолите на Давидовия дом. 6 Молете се за мира на Ерусалим! Нека благоуспяват онези, които те обичат! 7 Мир да бъде в крепостите ти, благоденствие — в дворците ти! 8 Заради братята си и приятелите си ще кажа сега: Мир да е в теб! 9 Заради дома на ГОСПОДА, нашия Бог, ще търся доброто ти.