Psalms 119:49

Bulgarian(i) 49 Спомни си словото Си към слугата Си, на което си ме направил да се уповавам.