Psalms 119:41

Bulgarian(i) 41 Нека дойдат на мен Твоите милости, ГОСПОДИ, Твоето спасение според думата Ти.