Psalms 118:22

Bulgarian(i) 22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла.