Psalms 118:21

Bulgarian(i) 21 Ще Те прославям, защото си ми отговорил и си ми станал спасение.