Psalms 115:7

Bulgarian(i) 7 ръце имат, но не пипат; крака имат, но не ходят; и не издават звук от гърлото си.