Psalms 115:6

Bulgarian(i) 6 уши имат, но не чуват; нос имат, но не миришат;