Psalms 111:9

Bulgarian(i) 9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име.