Psalms 111:7-8

Bulgarian(i) 7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките Му заповеди, 8 утвърдени са до вечни векове, извършени са в истина и правда.