Psalms 111

Bulgarian(i) 1 (По слав. 110) Алилуя! Ще славя ГОСПОДА от все сърце в обществото на праведните и в събранието. 2 Велики са делата на ГОСПОДА, изследвани от всички, които се наслаждават в тях. 3 Царственост и великолепие е Неговото дело и правдата Му трае вечно. 4 Направи чудесата Си да се помнят; милостив и състрадателен е ГОСПОД. 5 Даде храна на онези, които Му се боят; ще помни вечно Своя завет. 6 Изяви на народа Си мощта на делата Си, като му даде наследството на народите. 7 Делата на ръцете Му са истина и правосъдие. Непоклатими са всичките Му заповеди, 8 утвърдени са до вечни векове, извършени са в истина и правда. 9 Той изпрати изкупление на народа Си, определи завета Си до века. Свято и страшно е Неговото Име. 10 Страхът от ГОСПОДА е началото на мъдростта; всички, които вършат заповедите, са благоразумни. Славата Му трае вечно.