Psalms 10:11

Bulgarian(i) 11 Казва в сърцето си: Бог е забравил, скрил е лицето Си, никога няма да види.