Psalms 109:24

Bulgarian(i) 24 Коленете ми се олюляват от постене и плътта ми измършавя.