Psalms 108

Bulgarian(i) 1 (По слав. 107) Песен. Псалм на Давид. Непоколебимо е сърцето ми, Боже; ще пея, ще пея псалми, и със славата си! 2 Събуди се, лиро и арфо! Аз ще се събудя на зазоряване. 3 Ще Те прославям, ГОСПОДИ, между народите; ще Те възпявам между племената, 4 защото Твоята милост се възвеличи над небесата и Твоята вярност — до облаците. 5 Възвиси се, Боже, над небесата; славата Ти да бъде над цялата земя! 6 За да се избавят Твоите възлюбени, спаси с десницата Си и ме послушай! 7 Бог говори в светилището Си: Аз ще тържествувам, ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот, 8 Мой е Галаад, мой е и Манасия и Ефрем е шлемът на главата Ми, Юда е скиптърът Ми, 9 Моав е умивалникът Ми, върху Едом ще хвърля сандала Си, над Филистия ще тържествувам. 10 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом? 11 Не Ти ли, Боже, който си ни отхвърлил и не излизаш, Боже, с войските ни? 12 Помогни ни срещу притеснителя, защото човешка помощ е суетна. 13 Чрез Бога ще извършим велики дела и Той, Той ще стъпче притеснителите ни.