Psalms 106:46

Bulgarian(i) 46 И им даде да намерят милосърдие пред всички, които ги бяха пленили.