Psalms 106:18

Bulgarian(i) 18 И огън се запали в дружината им, пламъкът пояде безбожните.