Psalms 105:9

Bulgarian(i) 9 завета, който е сключил с Авраам, и клетвата Си към Исаак,