Psalms 105:33

Bulgarian(i) 33 Порази и лозята им, и смокините им и изпочупи дърветата в пределите им.