Psalms 105:30

Bulgarian(i) 30 Земята им гъмжеше от жаби дори и в покоите на царете им.