Psalms 105:13

Bulgarian(i) 13 когато се скитаха от народ в народ, от царство — в друг народ,