Psalms 104:31

Bulgarian(i) 31 Нека бъде вечна славата на ГОСПОДА, нека се радва ГОСПОД в делата Си!