Proverbs 8:7

Bulgarian(i) 7 Защото устата ми ще изговори истина и безбожието е мерзост за устните ми.