Proverbs 8:27

Bulgarian(i) 27 Когато приготвяше небесата, аз бях там. Когато начерта кръг над лицето на бездната,