Proverbs 30:12

Bulgarian(i) 12 Има поколение, което е чисто в очите си, но пак не е измито от нечистотата си.