Proverbs 22:14

Bulgarian(i) 14 Устата на чужди жени е дълбока яма; онзи, на когото ГОСПОД се гневи, ще падне в нея.