Proverbs 16:9

Bulgarian(i) 9 Сърцето на човека начертава пътя му, но ГОСПОД насочва стъпките му.