Philippians 4:5

Bulgarian(i) 5 Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо.