Philemon 1:7

Bulgarian(i) 7 Защото имах голяма радост и утеха в твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежиха чрез теб, брате.