Philemon 1:15

Bulgarian(i) 15 Защото може би той затова е бил отделен от теб за известно време, за да го имаш завинаги,