Philemon 1:14

Bulgarian(i) 14 но без твоето съгласие не искам да направя нищо, така че твоята добрина да не бъде по принуждение, а доброволна.