Numbers 7:3-89

Bulgarian(i) 3 и представиха приносите си пред ГОСПОДА: шест покрити каруци и дванадесет вола, по една каруца от двама първенци и по един вол от всекиго, и ги принесоха пред скинията. 4 Тогава ГОСПОД говори на Мойсей и каза: 5 Приеми ги от тях и нека служат за извършването на службата на шатъра за срещане; и ги дай на левитите, на всекиго според службата му. 6 И Мойсей взе каруците и воловете и ги даде на левитите: 7 двете коли и четирите вола даде на синовете на Гирсон, според службата им; 8 и четирите каруци и осемте вола даде на синовете на Мерарий, според службата им, под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон. 9 А на синовете на Каат не даде, защото тяхната служба в светилището беше да носят на рамена. 10 И в деня, когато олтарът беше помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 11 И ГОСПОД каза на Мойсей: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден. 12 И този, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, синът на Аминадав, от юдовото племе. 13 И приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло, за хлебен принос, 14 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 15 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 16 един козел в жертва за грях 17 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасон, сина на Аминадав. 18 На втория ден принесе Натанаил, синът на Суар, първенецът на Исахар. 19 Принесе приноса си: едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 20 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 21 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 22 един козел в жертва за грях 23 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаил, сина на Суар. 24 На третия ден принесе първенецът на синовете на Завулон, Елиав, синът на Хелон. 25 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 26 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 27 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 28 един козел в жертва за грях 29 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиав, сина на Хелон. 30 На четвъртия ден принесе първенецът на синовете на Рувим, Елисур, синът на Седиур. 31 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 32 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 33 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 34 един козел в жертва за грях 35 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисур, сина на Седиур. 36 На петия ден принесе първенецът на синовете на Симеон, Селумиил, синът на Сурисадай. 37 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 38 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 39 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 40 един козел в жертва за грях 41 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиил, сина на Сурисадай. 42 На шестия ден принесе първенецът на синовете на Гад, Елиасаф, синът на Деуил. 43 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 44 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 45 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 46 един козел в жертва за грях 47 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасаф, сина на Деуил. 48 На седмия ден принесе първенецът на синовете на Ефрем, Елисама, синът на Амиуд. 49 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 50 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 51 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 52 един козел в жертва за грях 53 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, сина на Амиуд. 54 На осмия ден принесе първенецът на синовете на Манасия, Гамалиил, синът на Федасур. 55 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 56 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 57 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 58 един козел в жертва за грях 59 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиил, сина на Федасур. 60 На деветия ден принесе първенецът на синовете на Вениамин, Авидан, синът на Гедеон. 61 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 62 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 63 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 64 един козел в жертва за грях 65 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидан, сина на Гедеон. 66 На десетия ден принесе първенецът на синовете на Дан, Ахиезер, синът на Амисадай. 67 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 68 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 69 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 70 един козел в жертва за грях 71 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезер, сина на Амисадай. 72 На единадесетия ден принесе първенецът на синовете на Асир, Фагеил, синът на Охран. 73 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 74 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 75 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 76 един козел в жертва за грях 77 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, сина на Охран. 78 На дванадесетия ден принесе първенецът на синовете на Нефталим, Ахирей, синът на Енан. 79 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикъла, един сребърен леген от седемдесет сикъла, според сикъла на светилището, и двете пълни с пшенично брашно, смесено с маслинено масло за хлебен принос, 80 един тамянник от десет сикъла злато, пълен с тамян, 81 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне, 82 един козел в жертва за грях 83 и за примирителна жертва — две говеда, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше жертвата на Ахирей, сина на Енан. 84 Това беше приносът за освещаването на олтара от израилевите първенци в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена, дванадесет златни тамянника. 85 Всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикъла, а всеки леген беше от седемдесет сикъла; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикъла, според сикъла на светилището. 86 Дванадесет златни тамянника пълни с тамян; всеки тамянник беше от десет сикъла, според сикъла на светилището, всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикъла. 87 Всичките говеда за всеизгаряне бяха дванадесет юнеца, освен тях и дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в жертва за грях. 88 И всичките говеда за примирителна жертва бяха двадесет и четири юнеца, освен тях и шестдесет овена, шестдесет козела, шестдесет едногодишни агнета. Това беше приносът за освещаването на олтара, след като беше помазан. 89 И когато Мойсей влезе в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше отгоре от умилостивилището, което беше върху ковчега на свидетелството между двата херувима; и му говореше.
Reformed Dating