Numbers 4:29-33

Bulgarian(i) 29 Преброй и синовете на Мерарий по родовете им, по бащините им домове, 30 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш — всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане. 31 И това е, което са длъжни да носят при цялото си служене в шатъра за срещане: дъските на скинията и гредите й, и стълбовете й, и подложките й, 32 и стълбовете на околния двор, и подложките им, и коловете им, и въжетата им, според всичките им принадлежности и цялата им служба; и да определяте по име вещите, които са длъжни да носят. 33 Това е службата на родовете на синовете на Мерарий според цялата им служба в шатъра за срещане, под ръката на Итамар, сина на свещеника Аарон.