Numbers 34:16

Bulgarian(i) 16 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза: