Numbers 33:10

Bulgarian(i) 10 И отпътуваха от Елим и разположиха стан при Червеното море.