Numbers 31:49

Bulgarian(i) 49 и казаха на Мойсей: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни, и не липсва нито един от нас.