Numbers 27:14

Bulgarian(i) 14 защото в пустинята Цин, когато обществото се караше, вие не се покорихте на заповедта Ми да Ме осветите при водата пред тях. Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.