Numbers 26:53-56

Bulgarian(i) 53 На тях нека се раздели земята за наследство според броя на имената им. 54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всекиго да се даде наследството му според броя на преброените от него. 55 Но земята ще се раздели с жребий и те ще наследят според имената на бащините си племена. 56 По жребий да се раздели наследството на всяко племе, и на мнозината, и на малцината.