Numbers 26:52

Bulgarian(i) 52 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза: