Numbers 26:48

Bulgarian(i) 48 Синовете на Нефталим по родовете им: от Ясиил: родът на ясииловците, от Гуний: родът на гуниевците,