Numbers 26:23

Bulgarian(i) 23 Синовете на Исахар по родовете им: от Тола: родът на толаевците, от Фуа: родът на фуаевците,