Numbers 21:27-30

Bulgarian(i) 27 Затова, онези, които говорят с притчи, казват: Елате в Есевон! Да се съгради и да се укрепи градът на Сион! 28 Защото огън излезе от Есевон, пламък от града на Сион, пояде Ар Моавски, и господарите на високите места на Арнон. 29 Горко ти, Моаве! Погина ти, народе на Хамос! Даде синовете си като бежанци и дъщерите си в плен на Сион, аморейския цар. 30 И ние стреляхме по тях; Есевон погина до Девон, опустошихме ги до Нофа, която стига до Медева.