Numbers 19:2-9

Bulgarian(i) 2 Ето наредбата на закона, който ГОСПОД заповяда, като каза: Говори на израилевите синове да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреди и на която не е слаган ярем. 3 И да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана и да я заколят пред него. 4 И свещеникът Елеазар да вземе с пръста си от кръвта й и да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане. 5 И да изгорят юницата пред него: кожата й, месото й и кръвта й заедно с изпражненията й да изгорят. 6 И свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата юница. 7 И свещеникът да изпере дрехите си, да изкъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът ще бъде нечист до вечерта. 8 И онзи, който я е изгорил, да изпере дрехите си във вода и да изкъпе тялото си във вода; и ще бъде нечист до вечерта. 9 Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата и да я сложи вън от стана на чисто място. И пепелта да се пази за обществото на израилевите синове за вода на нечистота, очистване от грях.