Nehemiah 8:14

Bulgarian(i) 14 И намериха писано в закона, че ГОСПОД беше заповядал чрез Мойсей израилевите синове да живеят в колиби на празника в седмия месец,