Nehemiah 7:60

Bulgarian(i) 60 Всичките нетиними и синовете на слугите на Соломон бяха триста деветдесет и двама души.